slide 1

Onraet-Verfaille

Advocatenkantoor

TOT UW

DIENST

slide 2
Duo

Over ons

De advocatenassociatie ‘ONRAET & VERFAILLE’ werd opgericht op 13 augustus 2001 door Magali VERFAILLE en Christine ONRAET, die toen beiden al gepassioneerd werkzaam waren als advocaat aan de balie IEPER.

Het kantoor heeft zich onmiddellijk als doelstelling gesteld om allround te werken en een menselijke en persoonlijke aanpak te combineren met een kwaliteitsvolle juridische service. Het verlenen van een correct advies naar haalbaarheid en slaagkans toe is prioritair.

De advocatenmaatschap werkt transparant, zowel voor het beheer van de dossiers als voor de facturatie.

De sterkte van het kantoor situeert zich in de verrijkende wisselwerking tussen de beide advocaten en de wederzijdse kennis en opvolging van de dossiers. Permanente beschikbaarheid wordt zonder twijfel gegarandeerd.

‘TOT UW DIENST’ is ons motto, permanente bijscholing een evidentie.

U mag ons uiteraard steeds vrijblijvend contacteren voor meer info.

Onze diensten

Personen- en familierecht

 • echtscheiding onderlinge toestemming
 • echtscheiding onherstelbare ontwrichting
 • procedures tussen ex-concubanten
 • erfenissen
 • schenkingen en testamenten
 • onbeheerde nalatenschappen en inbezitstellingen
 • vereffening-verdeling
 • aanstellingen en beheer in bewindvoering
 • adoptie
 • naamsveranderingen
 • nationaliteitskeuze
 • jeugdrecht

Bouw, aanneming en eigendom

 • advies en voorlichting inzake aannemings- en bouwovereenkomsten
 • advies en voorlichting inzake onderaanneming
 • advies en voorlichting inzake architectenovereenkomsten
 • betwisting inzake uitvoering van aannemingsovereenkomsten
 • verjaringstermijn in bouwgeschillen
 • dwangsommen
 • eigendom, opmeting en afpaling
 • burengeschillen

Strafrecht

 • klacht met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter / Parket
 • correctionele verdediging
 • burgerlijke partijstelling
 • bijstand Strafuitvoeringsrechtbank
 • bijstand Commissie Bescherming Maatschappij
 • bijstand Probatiecommissie
 • tuchtzittingen gevangenis
 • herstelbemiddeling
 • bemiddeling in strafzaken

Verkeersrecht

 • strafrechtelijke verdediging voor verkeersdelicten zoals ongeval, intoxicatie en vluchtmisdrijf
 • afhandeling burgerlijke belangen in schadedossiers
 • tussenkomst bij Parket inzake periode rijverbod.
 • burgerlijke procedures invordering schade na verkeersongeval
 • regres verzekeringsmaatschappij

Algemene contracten

 • koop-verkoop
 • woninghuur, handelshuur en gemeen huurrecht
 • pacht
 • makelaarsovereenkomsten
 • leningsovereenkomsten
 • leasing
 • dadingen

Invorderingen

 • gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering factuurschulden
 • inning huurgelden en andere onbetaalde schulden
 • aangifte schuldvordering bij curator, schuldbemiddelaar, vereffenaar en gedelegeerd rechter
 • procedures van bewarend en uitvoerend beslag

Erelonen

Een exacte voorafgaande begroting van het ereloon en de kosten verbonden aan een geschil is geen evidentie. Verschillende soms onvoorspelbare factoren liggen hier aan de grondslag van : complexiteit, duurtijd, hoogdringendheid, arbeidsintensiteit en resultaat. Niettemin streeft ons kantoor absolute transparantie na, zowel bij aanvang als in de loop van de ontwikkeling van het dossier.

Bij de opstart van ieder dossier wordt evenwel steeds en op de eerste plaats nagegaan of het voorgelegde geschil onder de dekking valt van een rechtsbijstandsverzekering dan wel of het dossier het voorwerp kan vormen van volledige of gedeeltelijke tweedelijnsbijstand. Beide advocaten verlenen hun diensten in het kader van de tweedelijnsbijstand.

Lopende het dossier worden regelmatig provisies uitgeschreven in functie van voorgeschoten kosten (gerechtsdeurwaarderskosten, rolrecht, vertalingskosten, griffiekosten, expertise), gemaakte kantoorkosten en verrichte prestaties. De provisies worden uiteraard verrekend op de eindfactuur. Naast de vaste kantoorkosten en voorgeschoten kosten wordt een uurtarief gehanteerd voor de intellectuele prestaties. De vaste kantoorkosten en het ereloon zijn sedert 01.01.2014 onderhevig aan 21% BTW.

Van de normale tarifering kan worden afgeweken in geval van abonnementssysteem of het bekomen resultaat. Bepaalde standaardzaken kunnen het voorwerp uitmaken van een forfaitair tarief.

Bij afsluit behoort een individuele bespreking omtrent de aangerekende kosten en prestaties tot de mogelijkheden dermate dat de diverse gefactureerde diensten kunnen worden gekaderd.

Ons team

Christine Onraet

Advocate
 • Geboren in 1971
 • Humaniora: Latijn-Grieks Lyceum O.L.V. ter Nieuwe Plant Ieper
 • Afgestudeerd als licentiaat in de rechten KUL 1994
 • Advocaat aan de balie IEPER sinds 1994
 • Oprichting kantoor ONRAET & VERFAILLE in augustus 2001
 • Opleiding bewindvoering en schuldbemiddeling
 • Diverse opleidingen insolventierecht 2010
 • Opleiding ‘Balans lezen voor Advocaten’ 2010
 • Gerechtelijk mandataris als bewindvoerder, schuldbemiddelaar, curator onbeheerde nalatenschap en lasthebber ad hoc
 • Gewezen lid Bureau voor Juridische Bijstand IEPER
 • Plaatsvervangend rechter Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen sedert 2018

Magali Verfaille

Advocate
 • Geboren in 1973
 • Humaniora : Latijn-Wetenschappen Lyceum O.L.V. ter Nieuwe Plant Ieper
 • Afgestudeerd als licentiaat in de rechten UG 1996 met grote onderscheiding
 • Advocaat aan de Balie IEPER sedert 1996
 • Lid van de Conferentie Jonge balie Ieper van 1997 tot 2001
 • Oprichting kantoor ONRAET & VERFAILLE in augustus 2001
 • Plaatsvervangend Vrederechter kanton IEPER I sedert 2006
 • Gerechtelijk mandataris als bewindvoerder, schuldbemiddelaar, curator onbeheerde nalatenschap, lasthebber ad hoc
 • Opleiding bewindvoering en schuldbemiddeling

Christa Deceuninck

Medewerkster
 • Werkzaam in het kantoor sedert september 2014
 • Staat in voor algemene administratieve taken als onthaal, agendering, afspraakbeheer en telefoonpermanentie

Contacteer ons

Ons kantoor in Ieper

 • 057 36 36 36
 • info@onraetverfaille.be
 • Colaertplein 27
  Ieper, België